قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه گازها، حسگرهایی، آبگریز، ثابت،

دانلود پایان نامه

جامد را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که در این حسگرها غشاء پلیمری به کار رفته علاوه بر نگه داشتن شناساگر در یک مکان مشخص و ثابت، نقش های دیگری نیز بر عهده دارد. به عنوان مثال خواص نفوذ پذیری غشاء می تواند سبب رفع مزاحمت شوند. به عنوان مثال از غشاء های آبگریز به منظور دفع مواد غیر فرار در حسگرهایی که برای اندازه گیری غلظت گازها

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع وزنه، بالاتنه، وزنهm=، گشتاوری

دیدگاهتان را بنویسید