سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری معنی دار بود (Sig=0/00 و F=1/915).
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۸۳/۲۵±۶/۶۶) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۳۰/۶۷±۵/۳۳) میباشد.

نمودار۴-۲- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال

در صفحه اسکپشن، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *