عضله فوقخاری معنی دار بود (Sig=0/00 و F=18/647)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۶۸/۹۲±۱۵/۱۶) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۳۱/۴۲±۵/۵۵)

نمودار۴-۳- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن

در صفحه ساجیتال، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری معنی دار بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *