قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

خلفی

در صفحه فرونتال، ذوزنقه فوقانی نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت بزرگتری دارد و ذوزنقه تحتانی شدت فعالیت کمتری دارد
در صفحه اسکپشن، شدت فعالیت عضلات تقریبا یکسان میباشد.
در صفحه ساجیتال، عضله دلتوئید قدامی نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت بزرگتری دارد و عضله دلتوئید خلفی شدت فعالیت کمتری دارد

جدول۴-۴ درصد

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی

دیدگاهتان را بنویسید