قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع فعالیت عضلانی، همسان سازی، ایزومتریک

دانلود پایان نامه

صفر، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه
ج) صفحه اسکپشن در چهار زاویه صفر،۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه
۴-۲- فعالیت عضلانی مربوط به صفحات حرکتی مختلف در زوایای مختلف
RMS همسان سازی شده عضلات کمربند شانه در انقباض ایزومتریک آبداکشن در صفحه فرونتال، اسکپشن و ساجیتال در زاویای مختلف در جدول ۱-۴ تا ۴-۴ آمده است.

جدول۴-۱- درصد RMSعضلات کمربند شانه

  دانلود تحقیق با موضوع گروه کنترل، تصویر سازی

دیدگاهتان را بنویسید