منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴۴/۵، بالاتنه، ۲/۶۰، Dsin30=0/479

است که میانگین بار برابر ۴۴/۵ کیلوگرم میباشد
جدول۴-۵-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه فرونتال
زاویه (درجه)
M
D
m

۰
۵/۲۱
Dsin90=0/959
۴۴/۵
۳۰
۴/۴۸
Dsin60=0/824
۴۴/۵
۶۰
۲/۶۰
Dsin30=0/479
۴۴/۵
۹۰
۰/۲۱
Dsin?=0/04
۴۴/۵

گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه + وزنهM=
میانگین فاصله COM تا مرکز مفصل شانه+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *