قاصدک

منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی

دانلود پایان نامه

منظور ادامه پژوهشها در این زمینه پیشنهادات زیر ارائه می شوند:
۱- به کارگیری ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزارهای بهینه سازی پارامترهای پیل سوختی و استفاده از یک سری آزمایشات محدود در جهت آموزش شبکه
۲- بهینه سازی در نوع مواد تشکیل دهنده قطعات به کار رفته در پیل سوختی همچون نوع غشا و کاتالیست و… که میتوان آن را

  منبع تحقیق با موضوع article، move، of، the

دیدگاهتان را بنویسید