قاصدک

منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

دانلود پایان نامه

بهینه سازی مواد جایگزین قلمداد کرد.
۳- به کارگیری روش تاگوچی در بهینه سازی پارامتر های هندسی بدلیل کاهش تعداد آزمایشات
۴- بهینه کردن انرژی مصرف شده پیل سوختی که مهمترین بهینهسازی در محدوده عملکرد پیل سوختی به شمار میآید، طوری که با در نظر گرفتن انرژیهای اولیه مصرف شده برای راه اندازی پیل سوختی، در دراز مدت بتوان بیشترین راندمان

  منبع تحقیق با موضوع a، of، Descriptive، measure.

پاسخی بگذارید