قاصدک

منابع پایان نامه درمورد and، of، ISBN، اندیشه،

دانلود پایان نامه

two-phase flow and transport model for the cathode of PEM fuel cells. J Heat and Mass Transfer 2002;45:2277-87.
[۱۹] مهدی، علیرضا، مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتیک وکاربردهای آن، انتشارات ناقوش اندیشه، ISBN : 964-377-241-1 ، چاپ دوم، ۱۳۸۶
[۲۰] Garcia S. Experimental design optimization and thermophysical parameter estimation of

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان شناختی - رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی

دیدگاهتان را بنویسید