منابع پایان نامه درمورد cell، fuel، Power، Sources

Sources 2008;180:309-21.
[۲۳] Sui PC, Kumar S, Djilali N. Advanced computational tools for PEM fuel cell design Part 2. Detailed experimental validation and parametric study. J Power Sources 2008;180:423-32.
[۲۴] Mohamed I, Jenkins N. Proton exchange membrane (PEM) fuel cell stack configuration using genetic algorithms. J Power

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *