منبع تحقیق با موضوع a، of، Descriptive، measure.

analysis of data.
Descriptive Statistics are used to present quantitative descriptions in a manageable form. In a research study we may have lots of measures. Or we may measure a large number of people on any measure. Descriptive statistics help us to simply large amounts of data in a sensible way. Each descriptive statistic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *