قاصدک

منبع تحقیق با موضوع distribution، the، of، a

دانلود پایان نامه

of data for each variable is not normal.
Single-sample Kolmogorov – Smirnov to compare the observed cumulative distribution function of a variable deals with the theoretical cumulative distribution function. In other words, in this case, the distribution of a trait in one sample distribution is being compared to distribution

  دانلود تحقیق با موضوع پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید