منبع تحقیق با موضوع of، a، number، the

getting a hit one time in every three at bats. One batting .250 is hitting one time in four. The single number describes a large number of discrete events. Or, consider the scourge of many students, the Grade Point Average (GPA). This single number describes the general performance of a student across a potentially wide range of

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *