منبع تحقیق با موضوع the، chapter، forward، (From

(From Wikipedia, the free encyclopedia).

Chapter 4
Results and Discussion

۴.۱. General overview
This chapter reports the results of testing the hypotheses put forward in chapter one in order to answer the study’s research questions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *