قاصدک

منبع تحقیق با موضوع the، of، distribution، normal

دانلود پایان نامه

is a measure of the length and amount of stretch for a normal distribution is equal to 3. Positive kurtosis means that the peak of distribution is above the normal distribution and negative kurtosis is below the normal distribution. Test data normality is displayed in table (4.2).
Table (4.2) test data normality

  منابع و ماخذ پایان نامه مقالاتی، می‌داد، ۲۰۰۸باستین۹۱از، یافته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید