قاصدک

منبع پایان نامه درباره و…، آبی،، احتراقی،، سل-ژل،

دانلود پایان نامه

نیز روش ساخت این ماده در مقیاس نانو به سبب کاربردهای بسیار زیاد آن دارای اهمیت است. از روشهای که برای ساخت این ماده بکار رفته، میتوان به فرآیند شفافیت فاز بخار، تبخیر گرمایی، رسوب محلول آبی، سنتز احتراقی، سل-ژل، رسوب بخار شیمیایی و… اشاره کرد. گرچه همه این روش ها هرکدام نیازمند دستگاه های ویژه، شرایط خلأ و هزینه شیمیایی بالا

  دانلود تحقیق با موضوع فعالیت جسمانی، محدودیت ها، تصویر سازی، پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید