قاصدک

منبع پایان نامه درباره گلیکول، (۵/۰، مولار)، ۳،

دانلود پایان نامه

ترکیب با دیگر اکسیدهای موجود برای حذف فنول مورد استفاده قرارگرفت که مراحل سنتز این ماده به قرار زیر است:
۲۵ میلی لیتر از نیترات مس شش آبه (۲۵/۰مولار) را به همراه ۳۰ میلی لیتر از آمونیوم کربنات (۵/۰ مولار) در پلی اتیلن گلیکول و آب مقطر به نسبت ۱ به ۳، در دمای اتاق به همراه هم زدن شدید، حل شده تا رسوب سیاه رنگی بدست آید. سپس آن

  دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزمی، پرداختند.در، درحالت، دقیقه‌ای

پاسخی بگذارید