قاصدک

منبع پایان نامه درباره ۱/۰، جدول۳-، (گرم)، لیتر)

دانلود پایان نامه

لیتر)
مقدار TiO2
(گرم)
نوع کاتالیست
نوع نانو ذره
یا پیش ماده
خاکستری
۱۰
۱۰
۲/۰
آ
متمایل به سیاه
۱۵
۵
۲/۰
ب
شیری
۵
۱۵
۲/۰
پ
روشن تر ازب
۱۵
۲۵
۱/۰
ت
جدول۳- ۲- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت اشباع مرطوب

مراحل انجام کار به این روش به شرح زیر است:
تهیه

  منبع تحقیق با موضوع a، the، whether، tell

پاسخی بگذارید