استخراج مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان در استان تهران

دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقا و رشد خود دست به تلاش مداوم و روزافزون زده و از ابزارهای نوینی که سرعت توسعه و پیشرفتشان را فزونی می بخشند استفاده نمایند. از جمله این ابزارها می توان به طراحی مدل کسب و کار برای یک سازمان اشاره نمود که این ابزار نه تنها مسیر پیشرفت را برای سازمان ها نمایان می سازد بلکه سرعت آن ها را در رسیدن به اهدافشان، با مشخص بودن مراحلِ در پیش رو، افزایش می بخشند. یک مدل کسب و کار مجموعه ایست که نشان می دهد یک شرکت چه فعالیت هایی را به چه صورت و در چه زمانی انجام دهد تا با بهره گرفتن از منابع خود بتواند ارزش مازاد مشتری خلق کرده و موقعیت مناسبی برای خود کسب کند(آفواه و توسی،2003). مدل کسب و کار یک شرکت در واقع نماینده ی مختصر و ساده شده ی منطق آن کسب و کار است که توصیف می کند یک شرکت چه چیزهایی را به مشتریانش پیشنهاد می دهد، چگونه به مشتریان دست پیدا می کند و چطور با آن ها رابطه برقرار می کند؟ از طریق چه منابع، فعالیت ها و شراکت هایی به این اهداف می رسد و نهایتاً چگونه درآمد کسب می کند؟(اوستروالدر، 2006).

چگونه طراحی کردن مدل کسب و کار به موضوع مهمی تبدیل گردیده است. اگر افراد دانشگاهی بتوانند روش شناسی اصول طراحی مدل های کسب و کار را پیشنهاد کنند، کارآفرینان و مدیران قادر خواهند بود بدون هدر دادن مقدار زیادی پول برای تلاش هایی که منجر به شکست می شود، کسب و کار خود را راه اندازی نمایند(سای و همکاران،2011). بررسی نقاط قوت و ضعف مدل کسب و کار، کشف گزینه هایی برای نوآوری مدل کسب و کار و پی بردن به راه های تقویت نوآوری مدل کسب و کار از منابع کلیدی مزیت رقابتی در اقتصاد امروز می باشد. یک سازمان موفق باید مدام به بررسی و نوآور نمودن مدل کسب و کار خود از طرق مختلف بپردازد، ازجمله ی این موارد پاسخ به پرسش های زیر می باشد:

  • چه مدل های کسب و کار جدیدی در صنعت شما در حال ظهورند؟
  • آیا پایه و اساس رقابت در حال تغییر است؟
  • مدل های کسب و کار جدید و نفاق افکن از کجا پدیدار می شوند؟ از درون صنعت شما یا از جانب رقبای جدید و صنایع دیگر؟
  • درجه ی تغییر و نوآوری در صنعت شما چه میزان است؟
  • چه نکاتی را می توانیم از نوآوری های موفقِ مدل های کسب و کار چه در صنعت خودمان و چه در سایر صنایع بیاموزیم؟
  • آیا شما باعث تغییر در صنعت خود می شوید و یا تغییر بر شما تحمیل می شود؟
  • آیا یک راه سیستماتیک برای به تصویر کشیدن سناریوهای آینده ی صنعت و نتایج آن ها برای استراتژی نوآوری خود دارید؟(گیسن و همکاران،2007).

نگاهی به وضعیت جوامع انسانی در کل جهان نشان می دهد که زندگی نسبت به قرن های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. در مقابل این پیشرفت ها، یک تغییر مهم در زندگی بشر، کاهش به کارگیری بدن به دلیل افزایش امکانات و تسهیلات زندگی می باشد. دلیل این مدعا، افزایش شیوع انواع بیماری های قلبی _ عروقی، اسکلتی، عضلانی و سایر بیماری های بدون درمان به خصوص در جوامع صنعتی و پیشرفته می باشد. تحقیقات مختلف نشان داده اند که هر ساله مالیات دهندگان، سنگینی را بابت برخورداری از زندگی بی تحرک پرداخت می کنند، هزینه های درمانی افزایش حق بیمه سلامتی، حق بیمه عمر، بیمه مربوط به بیماری و از کارافتادگی از این جمله اند. مشکلات مادی و افزایش هزینه های زندگی، انسان ها را به تلاش واداشته است و در این میان زنان را نیز بکار گرفته و تا آنجا پیش رفته که گروهی از زنان، برخلاف ماهیت بدنی خود به کارهای سنگین مردانه می پردازند (ملدی, 1389). زنان باید در جهت افزایش بهره وری شغلی و نیز بازده کاری به فعالیت جسمانی منظم پرداخته و تلاش کنند تا بهترین شرایط جسمی و روانی در محل کار و خارج از آن بدست آورند. صاحب نظران بر این عقیده اند که تمرینات حرکتی و ورزشی برای اکثریت مردم اعم زن و مرد دارای ارزش بسیار است. فعالیت بدنی منظم و متعادل می تواند اثرات مطلوبی بر بدن و روان افراد ایجاد کند(ترابی­نژاد،1386).

بدین منظور تحقیق در پیش رو با توجه به اهمیت مدل های کسب و کار در پیشرفت سازمان های امروزی و ارزش سلامتی روحی و جسمانی افراد در پیش برد اهداف سازمان ها، به استخراج مدل کسب و کار باشگاه های ورزشی به عنوان یک بنگاه اقتصادی در صنعت حیاتی و رو به رشد ورزش، می پردازد.

در این فصل به کلیات پژوهش اعم از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش می پردازیم.

1-2-       بیان مسأله

با توجه به ارزش روزافزون ورزش به عنوان ابزاری برای سلامت جسم، شاداب کننده ی روح و پر کردن اوقات فراغت، اهمیت تمرکز علمی و پژوهشی بر روی ورزش که امروزه به یک صنعت بزرگ تبدیل گردیده است، هر چه بیشتر بارز می گردد(آزموده،1389). به منظور افزایش تمایل این گروه هدف به ورزش و ماندن در این راه و قرار دادن ورزش در برنامه ی زندگی روزمره خود، مهم ترین امر ارتقا سطح خدمت رسانی باشگاه های ورزشی و نوآورانه ساختن هر چه بیشتر این بنگاه های اقتصادی از راه های مختلف می باشد که می توان به کارآفرینی در این عرصه به عنوان مهم ترین راه اشاره نمود که طراحی یک مدل کسب و کار نو آ ورا نه و هم راستا ساختن آن با تغییرات روزافزون بازارهای اقتصادی امروز، می تواند به کارآفرینانه نمودن هرچه بیشتر این بنگاه ها یاری رساند. در این راستا این تحقیق سعی در طراحی یک مدل کسب و کار جامع برای بنگاه های ورزشی استان تهران با الگو قرار دادن مدل های ارائه شده تا به امروز دارد، باشد که کلید موفقیت بنگاه های ورزشی در این راه پیدا شود؛ بنابراین در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که مدل کسب و کار برای باشگاه های ورزشی دربرگیرنده ی چه حوزه هایی می باشد؟

1-3-       اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3-1-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

از آنجایی که معضلاتی همچون چاقی و افسردگی به مقدار زیادی در میان بانوان رو به افزایش می باشد این امر ورزش را به عنوان راه درمانی برای نجات از این معضلات پیش روی بانوان جامعه قرار می دهد(ملدی،1389). این راهِ درمان نه تنها سلامت روحی و جسمی بانوان را ارتقا می دهد بلکه راه حلی مناسب برای ارتقا سطح زندگی ایشان در کنار خانواده و تشویق فرزندان به ورزش از دوران کودکی می باشد.

با مروری بر پروژه های انجام گرفته در کشورمان به ناکافی بودن تحقیقات در این زمینه پی برده می شود و با توجه به لزوم گسترش امر ورزش و ارتقا سطح ارزش آفرینیِ باشگاه های ورزشی، تحقیق در این زمینه امری مهم در کشورمان قلمداد می شود.

1-3-2-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

توجه به ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری و نیز درمان بسیاری از بیماری ها محسوب شده و عامل ایجاد سلامت عمومی و کاهش سطح ناتوانی در جمعیت بیمار می گردد. از این رو باشگاه های ورزشی می توانند کسب و کارهای سوددهی برای کارآفرینان بوده و یک کارآفرینی اجتماعی با هدف کمک به ارتقا سلامت جامعه و کاهش بیماری ها محسوب شوند و در این راستا تهیه ی یک مدل کسب و کار مناسب به پیشرفت هرچه بیشتر این باشگاه ها کمک خواهد کرد و نوآوری مستمر در این مدل به حفظ مزیت رقابتی باشگاه خواهد انجامید(اسماعیلی،1380).

1-4-       اهداف تحقیق

هدف اصلی

استخراج مدل کسب و کار برای باشگاه های ورزشی بانوان در استان تهران

اهداف فرعی