ابتدا ساختار جاذبها با استفاده از SEM &FTIRمورد آنالیز قرار میگیرد. سپس اثر عوامل مختلف مانند pH، زمان تماس، میزان جاذب و… مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین سینتیک و ایزوترمهای مختلف فرایند مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها نیز کارایی جاذبها برای تصفیه رنگ متیل اورانژ نشان داده خواهد شد. همچنین آنالیز جاذبها بعداز فرایند جذب توسط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *