قاصدک

پایان نامه درمورد ظرفیت جذب

دانلود پایان نامه

راندمان جداسازی برای این سری از آزمایشات از رابطه‌ی زیر به دست می آید.
(۳-۱)
%Removal = (C_i-C_f)/C_i ×۱۰۰
که در آن:
(mg/l) Ci غلظت اولیه و (mg/l) Cf غلظت نهایی مواد جذب شده می‌باشد.
(mg/g)qt،ظرفیت جذب در زمان t،نیز از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود :
(۳-۲)

  دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید