پایان نامه درمورد ظرفیت جذب

راندمان جداسازی برای این سری از آزمایشات از رابطه‌ی زیر به دست می آید.
(۳-۱)
%Removal = (C_i-C_f)/C_i ×۱۰۰
که در آن:
(mg/l) Ci غلظت اولیه و (mg/l) Cf غلظت نهایی مواد جذب شده می‌باشد.
(mg/g)qt،ظرفیت جذب در زمان t،نیز از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود :
(۳-۲)

این مطلب را هم بخوانید:
پایان نامه درمورد ، محلولی، گرفت.و، ۱۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *