قاصدک

پایان نامه درمورد مغناطیسی(هیتر، مگنت، آلمان-مدل:TE214S-Sartorius، ۰.۰۰۰۱

دانلود پایان نامه

جدول(۳-۱):وسایل و تجهیزات
نوع
توضیحات
اسپکتروفتومتر UV-VIS
ساخت تایوان- مدل:DP200A-UV2100
کاغذ Universal Indicator pH
ساخت ایران-اراک
ترازو با دقت ۰.۰۰۰۱ گرم
ساخت آلمان-مدل:TE214S-Sartorius
همزن مغناطیسی(هیتر مگنت دار)
ساخت ایتالیا-مدل:F 60-FALC
دستگاه SEM
(دستگاه عکسبرداری میکروسکوپ

  پایان نامه درمورد بنفش، ماوراء، ماوراءبنفش، شود]۱۹[.

دیدگاهتان را بنویسید