پایان نامه درمورد مگنت، هیتر، ۳۲۷/۳۳g/mol، MERCK

S
شرکت تولید کننده
MERCK
وزن مولکولی
۳۲۷/۳۳g/mol

شکل(۳-۱): ساختار متیل اورانژ

روش انجام آزمایش:
آزمایش ها توسط همزن مغناطیسی ، یعنی یک هیتر و مگنت مغناطیسی انجام شد. حجم تمام محلول ها ۵۰ سی سی در نظر گرفته شد. بعد از هر آزمایش محلول از کاغذ صافی عبور داده شد و محلول

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *