قاصدک

پایان نامه درمورد مگنت، هیتر، ۳۲۷/۳۳g/mol، MERCK

دانلود پایان نامه

S
شرکت تولید کننده
MERCK
وزن مولکولی
۳۲۷/۳۳g/mol

شکل(۳-۱): ساختار متیل اورانژ

روش انجام آزمایش:
آزمایش ها توسط همزن مغناطیسی ، یعنی یک هیتر و مگنت مغناطیسی انجام شد. حجم تمام محلول ها ۵۰ سی سی در نظر گرفته شد. بعد از هر آزمایش محلول از کاغذ صافی عبور داده شد و محلول

  دانلود تحقیق با موضوع ۲۵۰۰/۵، ۱۳۸۱۸/۱، ۳۵۶۸۰/۱، ۲۵۰/۵

دیدگاهتان را بنویسید