پایان نامه درمورد of، and، ۱۱۷، water

pressure dependence of O2 reduction at Pt|Nafion(R) 117 and Pt|BAM(R) 407 interfaces. J Electroanal Chem 1999;468:180-92.
[۴] Cappadonia M, Erning JW, Saberi SMS, Stimming U. Conductance of Nafion 117 membranes as a function of temperature and water content. J Solid State Ionics 1995;77:65-9.
[۵] Sridhar P, Perumal R,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *