گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

“چندبرچسبه”، با متوسط ۹۹٫۳% در دستهبندی “یکی درمقابل همه”و متوسط ۹۹٫۶% در دستهبندی “دو به دو” خروجی ابزارها را تصحیح میکند.فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………۸ فرضیات

Read more

جستجوی مقالات فارسی – آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی …

محتوی معدنی استخوان افزایش زمان سرعت انقباض میوکیناز بدون تغییر سطح برش مقطعی استخوان افزایش آنزیم های گلیکولیتی فسفو فروکتور کیناز بدون تغییر آنزیم های

Read more

پژوهش دانشگاهی – ارائه یک پروتکل بهبود یافته لایه انتقال برای سیستم‌های نظارتی بی‌سیم- قسمت …

دقیقاً کنترل نرخ صریح نرخ زمان‌بندی بسته و نرخ سرویس بسته DPCC [34] جدول ‏۵‑۱ مقایسه مکانیسم‌های کنترل ازدحام شبکه حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم ]۳۵[در UDDP

Read more

دسترسی متن کامل – ارائه یک پروتکل بهبود یافته لایه انتقال برای سیستم‌های نظارتی بی‌سیم- قسمت ۱۷

APP: توابع تعریف شده توسط کاربرد. برای طراحی و پیاده‌سازی توابع جدید استفاده می‌شود. برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Read more

دسترسی متن کامل – ارائه یک پروتکل بهبود یافته لایه انتقال برای سیستم‌های نظارتی بی‌سیم- قسمت …

jitteri = RTimei – Rtimei-1گذردهی[۷۶]دو مفهوم گذردهی و پهنای باند یکی از گیج‌کننده‌ترین مفاهیم در شبکه هستند که اغلب باهم اشتباه گرفته می‌شوند. وقتی سخن از پهنای‌باند

Read more