شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان- قسمت ۵

۴ـ اعتبار اسنادی نسیه‌ی قبولی[۶۷]۵ـ اعتبار اسنادی نسیه درقالب اعتبار خریدار[۶۸]۶ـ ریفاینانس خطوط خارجی۷ـ ریفاینانس ازمحل منابع داخلی (یوزانس داخلی)ب ـ اعتبار اسنادی از نظر

Read more

رابطه بین درک شنیداری و به کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی آموزان غیرایرانی- قسمت ۶

-۲-۲-۳راهبردهای زبان‌آموزی از دیدگاه شناختی   یکی از علل گرایش‌های پژوهشی به راهبردهای یادگیری از بنیان فکری شناختی نشأت می‌گیرد. روان‌شناسان شناختی توجه خود را

Read more

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- قسمت ۸

مدل لی[۶۶] (تحلیل ذی نفعان): طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان آغاز می شود. به همین دلیل است که کارت امتیاز دهی

Read more