دسته: پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد توانمند سازی، اعتماد سازمانی، صاحب نظران، روان شناسی

در تصمیمات مشارکت کنند و برای نتایج مطلوب پاداش مناسب داده شود (مقیمی، ۱۳۸۷، ص ۱۱).توانمند سازی تغییراتی در کارکنان به وجود می آورد که سبب دگرگونی کارکنان و در نهایت سازمان می شود. جدول زیر تفاوت کارمنان را در قبل و بعد از توانمند سازی نشان می دهد:...

منابع پایان نامه ارشد درمورد توانمندسازی، توانمند سازی، مسئولیت پذیری، ساختار سازمانی

توانمندسازی شخصی موجب پیدایش این نتایج رفتاری می‌گردد(اسپریتزر،۱۹۹۵). شکل(۳-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر منبع: اسپریتزر(۱۹۹۵) ۴٫ مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو۵۴به اعتقاد کالبرت و مک دونو (۱۹۸۶) توانمندسازی کلید فهم اعتماد و روابط اعتماد سازی در یک سازمان است. در این فرایند قرار نیست افراد، نظامی را که در...

منابع پایان نامه ارشد درمورد توانمندسازی، توانمند سازی، توانمندسازی کارکنان، معنادار بودن

نیست، بلکه در رشته های روانشناسی و جامعهشناسی و علوم دینی ریشه هایی دارد که به دهه های گذشته، حتی قرنهای گذشته بر میگردد. در زمینه روانشناسی، توانمندشدن به معنی تمایل افراد به تجربه خود کنترلی، به خود اهمیت دادن و خودآزادی میباشد. توانمند سازی روانشناختی در محیط کار...

مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعات

میباشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوۀ تأثیرگذاری بر فعالیتهای مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادلهی سهام خود میباشند. تأثیر غیرمستقیم سهامداران نهادی میتواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایهگذاری در یک...

مقاله با موضوع دارایی ها، نرخ موثر مالیات، اندازه شرکت، مدیریت مالی

حسابداری و قوانین مالیاتی مربوطه درباره شناسایی درآمدها و هزینه ها نشات می گیرد. به عنوان مثال، قوانین مالیاتی در مورد شناسایی هزینه استهلاک دارایی های مختلف، رهنمودهایی ارائه نموده است که شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات خود باید رهنمودهای مذکور را در نظر داشته باشد و هزینه...

مقاله با موضوع مدیریت مالی، نرخ موثر مالیات، نرخ مالیات، مالیات بر درآمد

i در سال t و متغیر کنترلی اول می باشد. می توان چنین انتظار داشت که سودآوری یک شرکت بر نرخ موثر مالیاتی آن اثرگذار باشد زیرا هرچه سود یک شرکت بیشتر باشد قاعدتا هزینه مالیات بیشتری خواهد داشت. از این رو با بهره گرفتن از نرخ بازده دارایی...

مقاله با موضوع مدیریت مالی، مالیات بر درآمد، نرخ موثر مالیات، مسئولیت اجتماعی

ای می باشند، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% خواهد بود. تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه مورخ بهمن ماه ۱۳۷۸ در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها در نگاره شماره (۲-۱) نشان داده شده است. نگاره ۲-۱: تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون...

منابع پایان نامه ارشد درباره هوش معنوی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعریف مفهومی

مباحث مطرح شده ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین هوش معنوی به عنوان متغییر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغییر وابسته رابطه وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت تحقیقدر این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق در دو بعد نظری و کاربردی...

دانلود پایان نامه درمورد روابط انسانی، هدایت و رهبری، محیط آموزشی، آموزش و پرورش

شناسایی مسئله، تعیین علت، ارائه راه ‌حل ‌ها، تجزیه و تحلیل این راه ‌حل ‌ها و انتخاب مناسب‌ترین راه حل را آموزش می‌دهند این شیوه آموزش باعث شده است که تیم های خود مدار و مدیریت کیفیت، کامل مورد توجه خاص قرار گیرد (رابینز، ۱۳۷۸).(هرسی و بلانچارد۵۷، ۱۳۸۵) مهارتهای...