دسته: پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع راهنمایی و رانندگی

قوانین و آئین نامه های استخدامی حاوی کیفرهایی برای تخلفات اداری و انضباطی است . با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تخلفات اداری و انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای هر فرد . جرم با تخلف تفاوت اساسی...

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشر

محیط و غیره می باشد به گونه ای که برای استفاده درست و صحیح نامطلوب باشد . به بیان دیگر عاملی که موجبات اختلال در نظم طبیعی محیط وفضای طبیعی گشته و آن را ناپاک نماید آلودگی می باشد . از سوی دیگر در تعریف دیگر از آلودگی چنین...

پایان نامه رایگان درمورد قانون آیین دادرسی

قرارداد خود به خود منفسخ شود. رابعاً، دلیل محکمی از سوی خوانده مبنی بر رد ادعای خواهان و بطلان شرط ارائه نشده است.دادگاه تجدید نظر (شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران)، با استدلالی متفاوت، دادنامه دادگاه بدوی را تأیید نموده است. دادگاه تجدیدنظر شرط مندرج در بند ۴-۵...