پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- قسمت ۷

کمیت     هزینهسرعتآزاد سازی دارایی هاسرمایه گذاری منابع برون سپاری       کیفیت     کنترل و نظارتنوآوری و خلاقیتامنیت شغلیارتقاء کیفیت  

Read more

بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری های گرم مثبت و منفی- قسمت ۱۵

–     –         ساپونین     ۳-۲-۵ ارزیابی میزان فنلدر این پژوهش، مقدار کل ترکیبات فنولی عصاره­های استخراج شده از

Read more

اثرات رنگدانه های طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)- قسمت 10

with comments on other introductions and potential impacts. Aquatic Invasions 2:197–214. Pitt, G.A; Isler, O. and Birkhavser. 1971. Vitamin A. In carotenoids. Switzerland. 12: 717-742.

Read more

بررسی و تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزش درس ریاضی موجود در بازار از دیدگاه رویکرد یادگیری فعال و ساخت گرا و اصول طراحی چند رسانه ای ها- قسمت ۶

جدول شماره (۹-۴) : بررسی میزان رعایت اصول پشتیبانی در چند رسانه ای ها …………………………     ۸۲       جدول شماره (۱۰-۴) :

Read more

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان- قسمت ۷

به طور کلی، طرحواره‌ها به عنوان باورهای بنیادین ناکارآمد در نظر گرفته می‌شوند، که توسط یک آماج فعال می‌شوند. طرحواره‌ها، تم‌های بادوام و ثابتی هستند

Read more