بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست

Read more

بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش …

جمع‌بندی یافته‌های پژوهشنتایج تحلیل‌های انجام شده در ارتباط با فرضیه‌های پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:– در بررسی فرضیه اول مبنی بر اینکه

Read more

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با بهره گرفتن از …

تعاملات ذکر شده تحت تأثیر مواردی قرار دارد که این موارد به دو بخش «ویژگیهای شرکت یا صنعت» و «ویژگیهای دانشگاه» قابل تقسیم هستند. ویژگیهایی

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با …

مکانیسم انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعتاین مکانیسمها به دو نوع رسمی و غیر رسمی قابل تقسیم است. مکانیسمهای رسمی شامل: قراردادهای اعطای لیسانس، تحقیقات

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد بنتیس …

۲-۵) یافته های پژوهشامروزه عملکرد سازمانها را نمیتوان صرفاٌ بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشان داده است، ارزش

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل …

تعیین روائی آزمونهای استخدامیبرنامه ریزی نیروی انسانیآموزش و تربیت کارکنانبهبود ارتباطات رؤسا، سرپرستان و کارکنانایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان، همگرایی اهداف فرد و سازمان، رسیدن

Read more

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد …

– ورودیها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه.– سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات.– خروجی ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی.– نتایج:

Read more

جستجوی مقالات فارسی – آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی …

محتوی معدنی استخوان افزایش زمان سرعت انقباض میوکیناز بدون تغییر سطح برش مقطعی استخوان افزایش آنزیم های گلیکولیتی فسفو فروکتور کیناز بدون تغییر آنزیم های

Read more