برچسب: تسهیم دانش

بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد …

.فصل دوم:ادبیات تحقیقمقدمهامروزه همه میدانند که اینترنت و شبکهی جهان گستر وب، پیام آور ظهور دوره جدیدی بنام عصر دانش و وداع با عصر صنعتی است. در عصر صنعتی که در دهه۱۸۹۰ آغاز گردید بر تولید و توزیع انبوه تاکید میشد. اما در عصر دانش، آنچه که موجب موفقیت...

اعتمادسازی

  از آنجا یک پدیده حساس و شکننده است، برای به وجود آمدن آن زمان مدیدی مورد نیاز است، امّا همین اعتماد به راحتی می تواند از بین برود و دستیابی مجدد به آن کار چندان ساده ای نخواهد بود. همچنین از آنجا که اعتماد متقابل به مرور زمان...