برچسب: دیه

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با …

 به نظر شما، چرا یک متخصص بخش صنعت، باید با اعضای هیأت علمی دانشگاه، ارتباط برقرار کند؟ به عبارت دیگر، چه نیازی به برقراری این ارتباط وجود دارد؟ (به عنوان مثال: آشنایی با روش های جدید علمی دربارۀ فعالیت شغلی خود، دریافتن دلیل شکست یک پروژه با فهمیدن دلیل...

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با بهره گرفتن از …

تعاملات ذکر شده تحت تأثیر مواردی قرار دارد که این موارد به دو بخش «ویژگیهای شرکت یا صنعت» و «ویژگیهای دانشگاه» قابل تقسیم هستند. ویژگیهایی مثل اندازه شرکت و سن آن، و اندازه دپارتمان دانشگاه، تجربه تحقیقات قراردادی این دپارتمان با صنعت و دولت، و حوزه های تحقیقی دانشگاه...

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با بهره گرفتن از الگوی …

در دانشکدۀ مهندسی دانشگاه قاهره نیز دفاتر داخلی، خدمات بسیار تخصصی خصوصاً در زمینۀ تحقیق و توسعه و نیز خدماتی همچون ارزیابی و آزمایش را ارائه میدادند.روابط عمومی. اگر هیچ یک از برنامهها و فعالیتهای مشارکتی عرف توسط صنعت و دانشگاه مدیریت نمیشد معمولاً برای اینکه حساسیت طرف مقابل...

ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی …

فصل اولمقدمهافزایش نیاز به روغنهای گیاهی و محدود بودن زمین های حاصلخیز ومنابع آب موجب شده استتا گیاهان دانه ای و روغنی با سازگاری بالا همچون گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)مورد توجه قرارگیرند.کشت گلرنگ در ایران به عنوان یکی از مراکز عمده کشت وکار این محصول در دنیای قدیم (نولز،۱۹۶۹) همچنان...

علمی : جبر در تاریخ۱- قسمت ۲۲

«وَگرد شاه وِری چوار باخ نِمَچو».به همراه شا به چهارباغ نمی رود. (دوستی، ۱۳۹۲: ۹۳). ۱-۱۳) کنایه از افراد بی لیاقت «سر بکینه طلا، قُل مفرغَسی».سرش را طلا بکنی از ته مفرغ است. (رحیمی عثمانوندی، ۱۳۷۹: ۲۳۱).«کَس ار پَر ترخینه نِمَنتی».کسی او را به عنوان نگهبان ترخینه هم قبول...

علمی : جبر در تاریخ۱- قسمت ۱۹

* مار و سگ هفت جان دارند. (همان: ۳۴۸).* اگردر جلوی فرد خرگوشی رم کند، خوش یمن نیست. (همان: ۳۴۸).* شب آب خوردن در چشمه باعث مریضی روحی و روانی میشود. (همان: ۳۴۸).* اگر کسی بچه گرازی را خفه کرده باشد، توانایی معالجه ی گرفتگی عضلات گردن، کمر، و...

پژوهش – جبر در تاریخ۱- قسمت ۱۶

ممکن است زمانی که این بیت سروده شده، قصر شیرین شهری تجاری بوده باشد.* کُرَلَه مُوشِن یا خدا جنگ بو دوره مشروطه دَس و تفنگ بو«پسران جوان آرزو میکنند و از خدا میخواهند جنگی اتفاق بیفتد، تا همانند زمان مشروطه بتوانند با استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آنها بجنگند...

جبر در تاریخ۱- قسمت ۱۳

*چراخت روشن، زِنگونیت شیرین بمارکت بو، لَک کُل جا رنگین«اجاقت کور نیست(در گذشته پسر را اجاق و چراغ خانه میگفتند) و زندگی خوب و شیرینی داری. خجسته و مبارک باد بر تو ای لک زبان همه چیز خوب و زیبا».نتیجه فال خوب است. ای صاحب فالاین نیت شما سرشار...

جستجوی مقالات فارسی – جبر در تاریخ۱- قسمت ۱۱

نتیجه فال میانه است.در مقام دعا و تمنا باید از خداوند مدد خواست تا خداوند راه خیر و خوش پیش پای صاحب فال بگذارد، با تکیه بر امید و روزگار خوب در آینده. (عسکری عالم، ۱۳۸۸: ۱۱).* وَه کی تُوریاینه بِه کیشم نازِت وَ پای پَتی بامَه پیشوازِت«با کی...