دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج …

سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از کاربری های مذکور نیازمند سرمایه بالنسبه سنگین ثابت (هزینه تملک بنا- خرید تجهیزات فنی- ماشین آلات و

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل …

تعیین روائی آزمونهای استخدامیبرنامه ریزی نیروی انسانیآموزش و تربیت کارکنانبهبود ارتباطات رؤسا، سرپرستان و کارکنانایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان، همگرایی اهداف فرد و سازمان، رسیدن

Read more