بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست

Read more

منابع مقالات علمی : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- قسمت …

Precision : درصد درستی الگوهایی که شناسایی شده اند.(۲-۱): Accuracy درصد نمونه های الگو و بدون الگویی که به درستی با نام الگو یا بدون

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- …

شکل۴-۱۲الگوی آذیین کننده……………………………………………………………………۴۴شکل۴-۱۳الگوی ترکیب…………………………………………………………………………..۴۶شکل ۴-۱۴ مراحل ایجاد مدلهای تصمیمگیری……………………………………..۴۹شکل ۵-۱ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” SSA”…..55شکل ۵-۲ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار

Read more