قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، هوش هیجانی

هوش هیجانی کمتری دارند، در ابتلا به اختلال‌های روانشناختی، آسیب‌پذیری کمتری را گزارش می کنند.
چاو(۲۰۰۷)در مطالعه ی خود نشان داد زنان دانشجو دارای سطح بالاتری از بهزیستی روانشناختی در مقایسه با مردان دانشجو هستند.همچنین زنان در مقایسه با مردان دارای خود پنداره مثبت تر،ارتباط مثبت با دیگران و پیشرفت تحصیلی بیشتری بودند.
کی یس و

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴۴/۵، گشتاوری، وزنه، Dsin90=0/824

دیدگاهتان را بنویسید