قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع پیش آزمون

دانلود پایان نامه

جلسه مربی مهارت یک خم کشتی را به همه شرکت کنندگان در سه گروه آموزش داد و از شرکت کنندگان خواسته شد تا تلاش خود را در حین اجرای آزمون انجام دهند از آزمودنی‌ها خواسته شد که مهارت یک خم کشتی را انجام دهندو با استفاده از آزمون مهارت یک خم کشتی نمره داده و نمرات هر آزمودنی ثبت شد.بعد از انجام پیش آزمون به گروه آزمایشی هیپنوتیزمی در ۷

  منابع و ماخذ پایان نامه شناسایی و تشخیص، چند متغیره

پاسخی بگذارید