منابع پایان نامه درمورد of، Hydrogen، Energy، performances.

Rajalakshmi M, et. al. Humidification Studies on Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell. J Power Sources 2001;101:72-8.
[۶] Wang L, Husar A, Zhou T, Liu H. A parametric study of PEM fuel cell performances. J Hydrogen Energy 2003;28:1263-72.
[۷] Hyun D, Kim J. Study of external humidification method in proton exchange membrane

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *