بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۱۵

پیامبر اکرم(ص)، نهج الفصاحه، ترجمه علی اکبر میرزایی، چاپ پنجم، قم : انتشارات چاف، ۱۳۸۶ش   پیروز، علی آقا؛ خدمتی، ابوطالب و دیگران، مدیریت در اسلام، چاپ هفتم،

Read more