قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان پزشکی، سبک های هویت

دانشجویان پزشکی به خصوص در دوران کارورزی پایین است. مطالعات آتی باید کارایی روش‌هایی نظیر برنامه‌های افزایش خود-آگاهی، تشویق کردن دانشجویان به بیشتر فعال بودن از نظر اجتماعی و جسمانی را در بهبود سلامت دانشجویان بررسی کنند.

پیشینه خارجی
یافته های لیوراس و بوسما(۲۰۰۵) در برسی سبک های هویت و بهزیستی روانی دانشجویان،نشان دادند

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۱۲.۴۶، ، ۷.۹۵، ۰.۴۶

دیدگاهتان را بنویسید