قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

میشوند ]۵۵-۵۴ [از مواد کلاسیک میتوان به حسگرهایی اشاره کرد که از مواد شیمیایی سیلیکونی و یا مواد نیمه رسانا را به عنوان بستر مورد استفاده قرار میدهند. اگر چه حسگرهای شیمیایی سیلیکونی مثل (FET)86 توسعه یافته اند اما قیمت و تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت آنها و نیز مشکلاتی نظیر تکرارپذیری ، پایداری ، حساسیت و انتخابگری ، باعث شده است

  دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران، عملکرد استقامتی

دیدگاهتان را بنویسید