قاصدک

مقاله با موضوع
حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعات

مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعات

|

میباشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوۀ تأثیرگذاری بر فعالیتهای مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادلهی سهام خود میباشند. تأثیر غیرمستقیم... دنباله مطلب

مقاله با موضوع
دارایی ها، نرخ موثر مالیات، اندازه شرکت، مدیریت مالی

مقاله با موضوع دارایی ها، نرخ موثر مالیات، اندازه شرکت، مدیریت مالی

|

حسابداری و قوانین مالیاتی مربوطه درباره شناسایی درآمدها و هزینه ها نشات می گیرد. به عنوان مثال، قوانین مالیاتی در مورد شناسایی هزینه استهلاک دارایی های مختلف، رهنمودهایی ارائه... دنباله مطلب

مقاله با موضوع
مدیریت مالی، نرخ موثر مالیات، نرخ مالیات، مالیات بر درآمد

مقاله با موضوع مدیریت مالی، نرخ موثر مالیات، نرخ مالیات، مالیات بر درآمد

|

i در سال t و متغیر کنترلی اول می باشد. می توان چنین انتظار داشت که سودآوری یک شرکت بر نرخ موثر مالیاتی آن اثرگذار باشد زیرا هرچه سود یک شرکت بیشتر باشد قاعدتا هزینه مالیات بیشتری خواهد... دنباله مطلب

مقاله با موضوع
مدیریت مالی، مالیات بر درآمد، نرخ موثر مالیات، مسئولیت اجتماعی

مقاله با موضوع مدیریت مالی، مالیات بر درآمد، نرخ موثر مالیات، مسئولیت اجتماعی

|

ای می باشند، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% خواهد بود. تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه مورخ بهمن ماه ۱۳۷۸ در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها در نگاره... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره
هوش معنوی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعریف مفهومی

منابع پایان نامه ارشد درباره هوش معنوی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعریف مفهومی

|

مباحث مطرح شده ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین هوش معنوی به عنوان متغییر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغییر وابسته رابطه وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد
روابط انسانی، هدایت و رهبری، محیط آموزشی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه درمورد روابط انسانی، هدایت و رهبری، محیط آموزشی، آموزش و پرورش

|

شناسایی مسئله، تعیین علت، ارائه راه‌حل‌ها، تجزیه و تحلیل این راه‌حل‌ها و انتخاب مناسب‌ترین راه حل را آموزش می‌دهند این شیوه آموزش باعث شده است که تیم های خود مدار و مدیریت... دنباله مطلب