است.در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک های مقابله ای ۶۶/۰ گزارش شده است.
۳-۵-۳-پرسشنامه کیفیت زندگی
به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی دانشجویان از پرسشنامه کیفیت استفاده گردید. این پرسشنامه دارای ۲۶ سؤال است. که WHO زندگی ۲ سؤال اول صرفاً حیطه کلی کیفیت زندگی را ارزیابی می کند و ۴
حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *