قاصدک

پایان نامه درمورد پیرول،، پیرول:، شد،انجام، ۲گرم

دانلود پایان نامه

شسته می شود و سپس رسوب تشکیل شده را روی شیشه ساعت گذاشته تا در دمای اتاق خشک گردد. در نتیجه این سنتز حدودا ۱ تا ۲گرم پودر جاذب سیاه رنگ حاصل می شود.

ساخت جاذب پلی پیرول:
برای ساخت جاذب پلی پیرول، دقیقا مراحل انجام شده در ساخت کامپوزیت که در بالا ذکر شد،انجام می شود منتهی با این تفاوت که در این قسمت پلی وینیل الکل به محلول

  پایان نامه با کلمات کلیدیصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

پاسخی بگذارید