پایان نامه درمورد PPy، دارند]۳۱[.، فرآیندپذیر، باشند.بهبود

فرآیندپذیر باشند.بهبود این خواص می تواند توسط شکل گیری شبه پلیمرهای پیرول به دست آید و یا با تشکیل کامپوزیت های آن و یا با تیغه های پلیمرهای در دسترس و مواد غیرآلی که خواص مکانیکی و بصری بهتر و مقاومت و واکنش پذیری بالاتری دارند]۳۱[.
یک روش مرسوم برای تولید کامپوزیت های PPy با پلیمریزاسیون پیرول در حضور مواد آلی و غیر آلی تحقق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *