مدیر سایت


پایان نامه ارشد درمورد
قانون استخدام کشوری

پایان نامه ارشد درمورد قانون استخدام کشوری

|

مجازات‌هایی پیش‌بینی نموده است.. در پایان علی رغم طولانی شدن مبحث فوق بد نیست به سبب اهمیت موضوع، نظریه معاونت سابق حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری پیشین، نیز که در همین خصوص انشاء... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
قانون استخدام کشوری

پایان نامه ارشد درمورد قانون استخدام کشوری

|

و در بسیاری اوقات برای این که مصادیق آن‌ها روشن شود، باید گفت که به عرف و بناء عقلا باید مراجع نمود. شاید این تفکر در خصوص بند مرقوم وجود داشته باشد، که کلیه شقوق ۳۸ گانه پیش‌بینی شده... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
موازین اسلامی

پایان نامه ارشد درمورد موازین اسلامی

|

اسناد و مدارک موجود در پرونده و … اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیئت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده… . طبق ماده مزبور، رأی هیئت ها ضمن مستند به قانون... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
فرآیند دادرسی

پایان نامه ارشد درمورد فرآیند دادرسی

|

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          وکیل متهم می تواند به منظور ارائه دفاعیه از هیئت مربوط، تقاضای تمدید مهلت نماید. علاوه بر این، از دیگر ملزومات حق... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
تجدید نظرخواهی

پایان نامه ارشد درمورد تجدید نظرخواهی

|

بارأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق به اخراج یا انفصال دائم، محکوم شده اند. علاوه بر این، قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص ضرورت اعاده به خدمت... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
سازمان بهزیستی

پایان نامه ارشد درمورد سازمان بهزیستی

|

صورت، انجام وظیفه در هیأت ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون، تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلا تصدی... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
ناصرالدین شاه

پایان نامه ارشد درمورد ناصرالدین شاه

|

تکرار جرم از سوی بزه‏کار تحت درمان و هزینه‏بر بودن این روی‏کرد برای جامعه و شهروندان از موجبات کاهش مقبولیت این روی‏کرد به شمار می‌رود و مضافاً این‏که با صرف هزینه‌های کلان برای... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
ادله اثبات دعوی

پایان نامه ارشد درمورد ادله اثبات دعوی

|

وجدان که کانت و روسو به‏ آن اشاره می‏کنند، یا حالت ناشی از آموزش‏های اجتماعی و… نمی‏باشد، بلکه منظور از آن وجود گزاره‏ای تحت عنوان خود عالی در وجود انسان است، که با حاکمیت آن بر... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
پیشگیری از جرم

پایان نامه ارشد درمورد پیشگیری از جرم

|

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          میزان پاداش پایان خدمت او مؤثر است. حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
قانون آیین دادرسی

پایان نامه ارشد درمورد قانون آیین دادرسی

|

خطایی که از مستخدم سرزده، پیش از ورود او به خدمات عمومی یا دولتی باشد یا اگر اداره به آن خطا، هنگام استخدام آگاه نبوده باشد، می‌تواند مستخدم را به مجازات انضباطی محکوم کند.ولی تجویز... دنباله مطلب