قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران، عملکرد استقامتی

بی تأثیر می‌دانند.شاید یکی از عمده ترین دلیل آنها،عدم انگیزه کافی در تحقیقات تجربی بوده است.دلیل دیگر قابلیت هیپنوتیزم پذیری آزمودنی‌ها برای اجرای تکلیف است .آزمودنی‌های تحقیقات تجربی از نظر قابلیت‌ها در حداقل بودند.در همین رابطه المان(۱۹۸۳)پیشنهاد کرد که هیپنوتیزم احتمالاٌ عملکرد قدرتی غیر ورزشکاران و عملکرد استقامتی ورزشکاران

  پایان نامه درمورد کامپیوترجایی، پرتوی، ، کند.آشکار

دیدگاهتان را بنویسید