قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع نمایند.نمره، وقت،کمی،گاهی، ضربدر، ۱۱

متمرکز بر حل مس‍أله با ۸ سؤال ۲-۵-۸-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۷
* پاسخ های مقابله متمرکز بر هیجان با ۱۱ س‍‍ؤال ۱-۳-۴-۶-۷-۹-۱۲-۱۵-۱۶-۱۸-۱۹
روش نمره گذاری پرسشنامه پاسخ های مقابله ای
افراد می توانند پاسخ های خود را به صورت یکی از گزینه های مقابل پرسش های مربوطه به صورت هیچ وقت،کمی،گاهی و همیشه با علامت ضربدر مشخص نمایند.نمره گذاری از صفر تا

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، اختلال افسردگی، سطح معنی داری، درمان دارویی

دیدگاهتان را بنویسید