کلموگرف اسمیرنف،جهت مقایسه تفاوت میانگین‌ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تعیین محل اختلاف دادها از آزمون تعقیبی استفاده گردید.
.لازم به ذکر است که میزان خطا در تمام موارد ۰.۰۵P<در نظر گرفته شده است. محاسبه آزمون طبیعی بودن توزیع متغیرها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *