قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع دانشجویان، تصویرسازی

دانلود پایان نامه

نمایند. ۴۵ نفر از دانشجویانی که قابلیت تصویرسازی بالایی برخوردار بودند را در سه گروه آزمایشی به صورت تصادفی قرار گرفتند.
در گروه ۱ آزمودنی‌ها تحت القای هیپنوتیزمی به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفتند که در این القاء هیپنوتیزور مهارت یک خم کشتی را برای افراد توضیح داده و به آن ها القاء کرد. در گروه دوم آزمودنی به مدت ۳۰ دقیقه فعالیت

  پایان نامه درمورد ، ایزوترمهای، و...، &FTIRمورد

دیدگاهتان را بنویسید