پایان نامه درمورد Power، Sources، fuel، Diffusion

layer in a proton exchange membrane fuel cell. J Power Sources 1999;77:17-27.
[۱۴] Jordan LR, Shukla AK, Behrsing T. Diffusion layer parameters influencing optimal fuel cell performance. J Power Sources 2000;86:250-4.
[۱۵] Motupally s, Becker AJ, Weidner JW. Diffusion of Water in Nafion 115 Membranes. J Electrochem. soc.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *